Class Schedule  

 

Saraland High School Daily Bell Schedule

2017-2018

Take In: 7:25am

1st period: 7:32am-8:27am

Break A: 8:27am-8:38am

Break B: 8:55am-9:06am

Break C: 9:25am-9:36am

2nd period Group A: 8:43am-9:36am

2nd period Group B: 8:32am-8:55am/9:06am-9:36am

2nd period Group C: 8:32am-9:25am

3rd period: 9:41am-10:34am

4th period: 10:39am-12:09pm

Lunch Wave A: 10:34am-10:54am

Class A: 10:59am-12:09pm

Lunch Wave B: 10:59am-11:19am

Class B: 10:39am-10:59am

Lunch Wave C: 11:24am-11:44am

Class C: 10:39am-11:24am/11:49am-12:09pm

Lunch Wave D: 11:49am-12:09pm

Class D: 10:39am-11:49am

 

5th period: 12:14pm-1:07pm

6th period: 1:12pm-2:05pm

7th period: 2:10pm-3:03pm